X

Platforma X (dawniej Twitter) planuje zbierać dane biometryczne użytkowników

Platforma X, znana wcześniej jako Twitter, ogłosiła plany zbierania danych biometrycznych oraz informacji dotyczących zatrudnienia swoich użytkowników. Krok ten ma na celu wzmocnienie poziomu zabezpieczeń kont użytkowników. Według informacji przekazanych przez CNN, użytkownicy korzystający z usługi X Premium będą mieli możliwość dodania swojego dokumentu tożsamości lub zdjęć selfie, co ma przyczynić się do podniesienia poziomu weryfikacji tożsamości.

Decyzja o zbieraniu danych biometrycznych pojawiła się w kontekście rosnącej potrzeby zabezpieczania kont użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami związanymi z bezpieczeństwem online. Zdaniem Platformy X, gromadzenie danych biometrycznych, takich jak odciski palców czy dane z twarzy, pozwoli na bardziej skuteczną weryfikację tożsamości użytkowników, co z kolei wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa korzystania z platformy.

Użytkownicy usługi X Premium będą mieli możliwość dobrowolnego udostępnienia swoich danych biometrycznych poprzez dodanie dokumentu tożsamości lub przesłanie selfie. Wyodrębnione z tych informacji dane biometryczne będą służyć jako dodatkowy element w procesie weryfikacji, umożliwiając potwierdzenie tożsamości właściciela konta. Platforma zapewnia, że dane te będą przechowywane zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa, a dostęp do nich będzie ograniczony jedynie do niezbędnych pracowników.

Decyzja Platformy X spotkała się jednak z mieszanymi reakcjami społeczności online oraz organizacji zajmujących się ochroną prywatności. Część użytkowników wyraża obawy dotyczące ochrony prywatności i bezpieczeństwa swoich danych biometrycznych, obawiając się potencjalnych nadużyć lub wycieków informacji.

Jednak Platforma X podkreśla, że zbieranie danych biometrycznych ma na celu przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa, a wszelkie informacje będą traktowane z należytą ostrożnością. Firma obiecuje również regularne aktualizacje polityki prywatności i zabezpieczeń, aby utrzymać transparentność i zaufanie użytkowników.

Wprowadzenie zbierania danych biometrycznych przez Platformę X stawia pytania dotyczące równowagi między zabezpieczeniem kont użytkowników a ochroną prywatności. To także sygnał, że firmy internetowe starają się dostosować do nowych wyzwań związanych z cyberbezpieczeństwem, wykorzystując najnowsze technologie w celu ochrony użytkowników przed różnymi zagrożeniami online.